Posts Tagged ‘skatevoorziening’

Handtekeningenactie levert ruim 230 handtekeningen op

Speelplek voor de jeugd van 8 tot 16 jaar

Eind Juni 2009 is er op het Moerven een handtekeningenactie gehouden om de vraag naar een speelplek voor de jeugd in de leeftijd van 8 tot 16 jaar op het Moerven. Het initiatief hiervoor is spontaan ontstaan naar aanleiding van een vraag hierover van onze zoon Robbie en een paar vriendjes. Er zijn zo’n 230 handtekeningen opgehaald en deze zijn met een begeleidende brief overhandigd aan het verantwoordelijke gemeenteraadslid Piet Hooiveld. Iedereen natuurlijk van harte bedankt voor het deelnemen aan de handtekeningenactie. Blijkbaar zijn er inderdaad veel volwassenen èn kinderen die achter dit initiatief staan.

 

Reageer indien je graag per email op de hoogte gehouden wil worden.

We willen graag een zogenaamde ‘skateramp’ (=skatevoorziening met een halfpipe, een olliebox, een rail, een bank en een back-to-backramp ) en eventueel een paar springbulten zodat ze met hun vriendjes daar lekker kunnen skaten en crossen met hun fiets. Zoiets als er in 2002 tegenover het politieburo aangelegd is (bron: kliknieuws, http://veghel.kliknieuws.nl/nieuws/17646/vernieuwde-skatebaan-veghel-geopend).

Ik kwam er overigen pas deze week achter dat er blijkbaar via de wijkraad ‘t Ven eind 2008 de mogelijk geboden was om je wensen op het gebied van onder andere speelplekken kenbaar te maken. De gemeenteraad buigt zich momenteel over het aangeboden voorstel. Meer informatie hierover op de volgende website: http://www.tven-veghel.nl/263/Speelplekken_fase_5

Even ter verduidelijking: het was geenszins de bedoeling om de voorstellen van de wijkraad te ontkrachten. Integendeel, het is eerder een aanvulling op de wensen die al via de wijkraad kenbaar gemaakt zijn. De groep kinderen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar komen er mijns inziens bekaaid vanaf wat speelplekken betreft. Door het enthousiasme en spontaniteit heb ik niet gekeken of er toevallig al een dergelijke vraag ingediend was bij de Gemeente, mijn excuses hiervoor.

 

Reactie van de gemeente Veghel ontvangen

 

Van de heer J. Lenders (Beleidsmedewerker Welzijn) heb ik een keurige reactie ontvangen op het verzoek om de hier genoemde speelplek. In het kort komt het er op neer dat dit verzoek niet ingewilligd kan worden omdat er momenteel reeds een onderzoek loopt naar de mogelijkheden om een dergelijke speelplek te realiseren. Dit is dan onderdeel van de uitbreiding van ‘t Ven (‘t Ven Fase 5). Hiervoor is de gemeente in overleg met de wijkraad van ‘t Ven.

Verder geeft de heer Lenders aan  dat als locatie voor een dergelijke speelplek gedacht wordt aan de buitenring. Dus ergens langs de geluidswal van de A50. De mogelijkheden worden dus onderzocht.

Positief is in elk geval dat de Gemeente Veghel ons verzoek en de opgehaalde handtekeningen zeker mee laat wegen om al dan niet een speelplek voor de oudere jeugd te realiseren in ‘t Ven. Dus iedereen die meegedaan heeft aan de handtekeningenactie: HARTELIJK BEDANKT ! Want door jullie handtekeningen hebben we in elk geval de aandacht weten te trekken van de gemeente Veghel en wordt er ook rekening gehouden met onze wens.

De officiële reactie van de heer J. Lenders is hier te bekijken of te downloaden.