Gebruik de SHIFT-toets gelijktijdig met het klikken van de rechter muistoets en je krijgt ineens meer opties te zien dan wanneer je de SHIFT-toets niet gelijktijdig ingedrukt had.

Voorbeelden van opties die dan ineens zichtbaar worden zijn:

  • ‘Aan het menu Start vastmaken’
  • ‘Opdracht venster hier openen’

Of een commando alleen in de uitgebreide menu’s of altijd getoond moet worden is vastgelegd in de registry middels een lege tekenreeks met de naam ‘Extended’. Indien deze tekenreeks ontbreekt dan wordt het commando standaard al getoond.

Voorbeeld: HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell\Cmd

Comments are closed.