Bepaalde systeemelementen worden intern met een GUID beheerd en een link naar deze GUID roept het element direct aan. Dat kunnen mappen zijn zoals het configuratiescherm, maar ook afzonderlijke onderdelen daarvan. De lijst met onder Windows Vista en Windows 7 gedefinieerde GUID’s is door Microsoft gepubliceerd in het MSDN artikel Canonical Names of Control Panel Items.

Een snelkoppeling naar zo’n element maak je dan door als doel Explorer in te vullen met shell:::{GUID} als parameter. Het apparaatbeheer heeft bijvoorbeeld GUID 74246bfc-4c96-11d0-abef-0020af6b0b7a waardoor het doel voor een snelkoppeling naar het apparaatbeheer er dan als volgt uit ziet: Explorer shell:::{74246bfc-4c96-11d0-abef-0020af6b0b7a}

Zo is er ook een GUID voor de map ‘alle taken’ welke anders via geen enkele muis- of toetsenbordinvoer te bereiken is. Deze map bevat een gerubriceerde lijst van (bijna) alle instellingen die het Configuratiescherm in verschillende subvensters of tabbladen van dialoogvensters laat zien. In de detailweergave worden dan ook nog de trefwoorden getoond welke gebruikt worden bij het zoeken naar instellingen. Gebruik het volgende doel voor een snelkoppeling naar deze map met ‘alle taken’: Explorer shell:::{ed7ba470-8e54-465e-825c-99712043e01c}

Comments are closed.